Hybrid Inverter

Hva er en Hybrid Inverter

En hybrid inverter forholder seg til flere enn en energikilde, og er tilrettelagt for å optimalisere energibruket. Typiske energikilder kan være solcelle, batteri og strømnettet. Slike systemer blir ofte omtalt som Off-grid, Grid interactive og On-grid.

Off-Grid, On-Grid og Hybrid