Vi sikrer liv og trygger dine verdier med
alt innen avbruddsfri strømforsyning.
UPS, strømforsyninger og batterier

Rådgivning

Ut i fra forespørsel finner vi frem til de best egnede produkter og løsninger for å optimalisere oppetid og driftssikkerhet.

UPS

Vi leverer UPS systemer som spenner seg fra 500VA til 1000kVA. Pluggbart, installerbart og modulære enheter.

Solcelle

Grønn energi - vi har hybrid invertere for montering til solcelle, strømnett og batteribank.

Service

Vi kan foreta både vedlikehold og service på alt utstyr vi fører. Våre serviceteknikere har god kompetanse.

Powersource AS

Vangsveien 10E

1814 Askim

Org.nr. 914 819 334