Avbruddsfri strømforsyning

Hva er en UPS - Avbruddsfri strømforsyning

En UPS (Uninterruptible Power Supply), avbruddsfri strømforsyning, finner man naturlig i applikasjoner der kontinuerlig strømforsyning er et krav. UPS vil eliminere korte strømutfall, og ved lengre strømbrudd gi backup fra få minutter opp til timer avhengig av behov. UPS forsyner en likeretter (AC/DC) som holder batterier oppladet og mater en vekselretter (DC/AC) som gir strøm til kritisk last. Prinsippet kalles online, eller «double conversion» ved at spenningen forandres to ganger. Ved strømbrudd forsyner batteriene vekselretteren, og omkoplingen skjer fullstendig avbruddsfritt.  

Hvorfor UPS?

Ettersom samfunnet digitaliseres i stadig økende grad, er vi også avhengig av stabil strømforsyning for å sikre liv og verdier. Eksempel på virksomheter som i dag er utenkelig uten UPS er sykehus, flyplasser eller datasentre. UPS viktigste oppgave er å sikre kontinuerlig strøm ved nettutfall, men en UPS har også andre oppgaver. En online UPS vil også eliminere korte spenningsbrudd, spenningsvariasjoner og nettstøy, slik at kritisk last får støyfri og stabil nettforsyning til enhver tid. 

Online UPS fremfor Line-interactive

De fleste UPS er av online teknologi som nevnt over. For pluggbare UPS (opptil 3kVA) er line interactive en alternativ teknologi. Den har kun en fordel, og det er at den er billigere. Forskjellen fra online er at under normal drift forsynes last direkte med nettspenning. Ved et strømbrudd, vil det være en omkoplingstid på opptil 10mS, og vekselretteren gir ved strømufall ikke ren sinusspenning til lasten. Den kan være firkant- eller trapesformet. For enklere bruk kan line interactive være et alternativ, men for å være sikker på at kritisk last får stabil og ren strømforsyning under alle forhold, må man velge online. 

Valg av feil UPS kan føre til at man skader lasten man setter den opp imot, det er derfor viktig å velge riktig UPS!

Line Interactive UPS
Line-interactive
Online UPS
Online

Powersource som UPS leverandør