Vi sikrer kritiske systemer med avbruddsfri strømforsyning

Vi har et spekter av løsninger for alle behov

Hva er egentlig UPS?

En UPS, Avbruddsfri strømforsyning, er å finne innen nesten alle sektorer som for eksempel finans, industri, hotell og restaurantbransjen. Man finner også naturlig nok UPS-systemer i applikasjoner der kontinuerlig strøm er et krav, som for eksempel på et sykehus. I tillegg til at det settes høye krav til utstyret, er det i de fleste tilfeller vel så viktig med gode vedlikeholds og serviceavtaler. Dette for å sikre denne kontinuerlige driften. Et strømbrudd vil for mange virksomheter ville bety tap av ressurser, og kan potensielt være dødelig. Det er derfor svært viktig for å bidra til å forhindre at disse kritiske situasjonene oppstår. En avbruddsfri strømforsyning (UPS) vil sørge for at alle operasjoner har backup, og kan fortsette upåvirket i tilfelle strømbrudd. Imidlertid avhenger det av et pålitelig og velfungerende UPS-system. En av de mest vanlige årsakene til nedetid på et allerede installert system er på grunn av utilstrekkelig og i mange tilfeller manglende vedlikehold av en UPS og dens batterier.

Powersource AS

Vangsveien 10E

1814 Askim

Org.nr. 914 819 334